Menu

Nyheder

April 2021: Generalforsamling udsat på ubestemt tid.

Som følge af coronarestriktionerne er den planlagte generalforsamling, der skulle være afholdt i januar 2021 blev udsat i flere omgange. I øjeblikket er den udsat på ubestemt tid.

7. februar 2019: Generalforsamling i Ryomgård Kunstbane Forening, AC Huse Park 

Den 20. februar afholdes der ordinær generalforsamling i Ryomgård Kunstbane Forening, AC Huse Park. Mødet holdes klokken 21.00 i IF Midtdjurs' klubhus. Dagsordnen for mødet er: 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab samt fremlæggelse af budget.
 4. Indkomne forslag.
 5. a. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. Leif Nielsen er på valg.
  b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. Lars Thomsen er på valg.
  c. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.
 6. Valg af 1 suppleant.
 7. Valg af revisor. Anders Stegger er på valg.
 8. Valg af 1 revisorsuppleant.
 9. Eventuelt 

 

4. november 2018: Generalforsamling i Ryomgård Kunstbane Forening, AC Huse Park 

Ryomgård Kunstbane Forening af 2017 afholder ekstraordinær generalforsamling lørdag d.17 november kl.10.00 i IF Midtdjurs' klubhus.

Dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Valg af kasserer
3. Eventuelt
Luk